Sprzątanie w biurze a przepisy BHP


sprzątanie w biurze

Sprzątanie w biurze to istotny element dbałości o higienę i komfort pracy. Właściwe czyszczenie powierzchni biurowych to nie tylko kwestia estetyki, ale także bezpieczeństwa i zdrowia każdej osoby przebywającej w pomieszczeniach. Sam proces sprzątania także musi być prowadzony zgodnie z zasadami BHP tak, by nie stwarzał zagrożenia dla pracowników obiektu ani samych osób sprzątających.

Czyszczenie powierzchni biurowych 

Zgodnie z przepisami BHP powierzchnie biurowe powinny być czyszczone regularnie, aby zapewnić właściwą higienę i ład. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich środków czystości oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku. Należy pamiętać o regularnym opróżnianiu koszy na śmieci, odkurzaniu dywanów, myciu okien oraz czyszczeniu podłóg. Ważne jest także, aby nie zapomnieć o dezynfekcji sprzętu i powierzchni kontaktowych, takich jak klamki, klawiatury czy myszki. Pandemia, która rozpoczęła się w 2020 roku, zmusiła właścicieli biur do wprowadzenia nowych zasad dbania o swoje lokale. Oprócz tradycyjnego odkurzania i mycia konieczne stało się odkażanie powierzchni  biurowych, by uniknąć rozprzestrzeniania się drobnoustrojów chorobotwórczych. 

Odkażanie biur

Dezynfekcja biur może być przeprowadzana przy użyciu nowoczesnych metod jak ozonowanie czy zamgławianie. Ozonowanie polega na wprowadzeniu do pomieszczenia ozonu (O3), który jest silnym utleniaczem i ma zdolność niszczenia mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby. Ozon po kilkudziesięciu minutach od zakończenia procesu powraca do swojej pierwotnej formy tlenu (O2). Dzięki temu brak jest pozostałości chemicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach, co sprzyja zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie ozonowania pomieszczenia muszą być szczelnie zamknięte. Czas trwania procesu oraz stężenie ozonu powinny być odpowiednio dobrane do wielkości i charakterystyki pomieszczeń.

Zamgławianie to z kolei technologia dezynfekcji bezdotykowej oparta na rozpylaniu cieczy dezynfekującej w postaci drobnych cząsteczek, które tworzą mgiełkę. Dzięki temu procesowi substancje aktywne docierają do trudno dostępnych miejsc, a także pokrywają dużą powierzchnię w relatywnie krótkim czasie. Jednym z głównych atutów zamgławiania jest możliwość dezynfekcji bez konieczności dotykania powierzchni przez personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości, co pomaga zachować bezpieczeństwo i higienę ich pracy. Preparaty dezynfekujące używane podczas zamgławiania mają szerokie spektrum działania przeciwko wirusom, bakteriom oraz grzybom. Podobnie jak w przypadku ozonowania sam proces dezynfekcji wymaga zastosowania specjalnych urządzeń, którymi mogą posługiwać się jedynie osoby przeszkolone w zakresie BHP oraz obsługi tego typu maszyn. 

Jak czyścić łazienki i kuchnie?

Kuchnie i łazienki są miejscami szczególnie narażonymi na rozwój bakterii i mikroorganizmów, zwłaszcza jeśli korzysta z nich wiele osób. Dlatego ich regularne sprzątanie jest kluczowe dla zachowania higieny w biurze. Pracodawca powinien zapewnić środki do mycia naczyń, ręczniki jednorazowe oraz mydło do rąk. Ponadto ważne jest regularne czyszczenie lodówki oraz gruntowne mycie blatów kuchennych i umywalek. W łazienkach należy dbać o czystość sanitariatów oraz kontrolować ilość papieru toaletowego i mydła. Osoby sprzątające muszą pamiętać o zachowaniu zasad BHP w czasie wykonywania czynności, m.in. używaniu rękawiczek ochronnych. 

Prowadzenie dokumentacji sprzątania

Przepisy BHP zalecają prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzątania, aby można było zweryfikować zgodność działań z obowiązującymi normami. W praktyce oznacza to sporządzenie harmonogramu sprzątania, zawierającego informacje na temat częstotliwości czyszczenia poszczególnych pomieszczeń oraz wykazu używanych środków czystości. Taka dokumentacja pozwala na utrzymanie kontroli nad stanem higieny w biurze oraz ewentualne wprowadzanie korekt w procesie sprzątania.