Kto ponosi odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik?


odśnieżanie chodnika

 

Ważne przepisy

Zgodnie z definicją chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, przylegająca bezpośrednio do granicy nieruchomości. Według prawa budowlanego nie tylko za odśnieżanie, ale ogólniej za bezpieczny dla użytkowników stan chodników odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Przepis ten dotyczy chodników przed wszystkimi budynkami bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy na chodniku został dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów osobowych. 

Jak zabezpieczyć przejście?

Zalegający na chodniku śnieg powinien być zgarnięty na krawędź chodnika, by umożliwiać przejście. Trzeba jednak uważać, by nie zostawiać go na jezdni, gdyż może być przeszkodą dla   samochodów. Jeśli śniegu jest dużo, zarządca drogi powinien zająć się usunięciem go. 

Przy niskich temperaturach po odśnieżeniu chodnik nadal może być niebezpieczny, ponieważ pod warstwą śniegu zdążył utworzyć się już lód. W takim wypadku nawierzchnię należy posypać piaskiem, ewentualnie solą. 

Jeśli nie mamy czasu lub siły, a nasz chodnik jest naprawdę duży, lepiej zdecydować się na odśnieżanie chodnika przez firmę sprzątającą.

Dla kogo mandat?

Częste konflikty wywołuje niejasna sytuacja, kto powinien odśnieżać chodnik, jeśli nie przylega on bezpośrednio do działki. Jeśli na przykład oddziela go od granicy terenu pas zieleni, wówczas zadbanie o niego jest obowiązkiem gminy. 

W razie wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za stan chodnika, poszukajmy odpowiedzi w księdze wieczystej, urzędzie dzielnicy lub gminy. 

Brak odśnieżania może się dla nas skończyć pouczeniem, mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną w wysokości 1500 zł. 

Zaniedbanie może być także przyczyną bardzo poważnych wypadków, których skutkiem może być nie tylko uszczuplenie naszego budżetu, ale ciężki uszczerbek na czyimś zdrowiu. Osoba poszkodowana może zażądać nie tylko zwrotu kosztów leczenia urazu, ale także późniejszej rehabilitacji i zadośćuczynienia. Sprawca wypadku jest również odpowiedzialny za straty majątkowe, na przykład rozbity smartfon lub laptop, który był w torbie. Jeśli poszkodowany udowodni, jakie poniósł szkody, sprawca będzie musiał za wszystko zapłacić.