Ile czasu koronawirus może przetrwać na przedmiotach?


Klamka od drzwi

Jak można zarazić się koronawirusem?

Badania nad SARS-CoV-2 potwierdzają, że jest to wirus przenoszący się z człowieka na człowieka. Do większości zakażeń dochodzi drogą kropelkową, a więc w sytuacjach, gdy osoba zarażona kaszle lub kicha. Wirus może przetrwać w aerozolu wytworzonym przez chorego i — zgodnie z niektórymi doniesieniami —utrzymuje się nawet do 3 godzin w zamkniętym pomieszczeniu.

Wirus może przenosić się również drogą kontaktową. Osoba, która kaszle, oczyszcza nos lub kicha bezpośrednio w dłonie, poprzez dotyk może przenosić drobnoustroje na różne powierzchnie, jak np. uchwyty, klamki, przyciski wind itd. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa i zarażenia, gdy osoba zdrowa dotknie takich powierzchni swymi dłońmi, a następnie nosa, oczu, ust (wirus przedostaje się wówczas do błon śluzowych). Do tego rodzaju zakażeń dochodzi rzadziej, ale również istnieje takie prawdopodobieństwo.

Zgodnie z obecnymi danymi naukowymi do źródeł zakażenia nie zaliczamy jednak żywności, zwierząt czy krwi osoby chorej COVID-19.

Jak długo utrzymuje się wirus na różnych powierzchniach?

Różny jest czas utrzymywania się wirusa SARS-CoV-2 na powierzchniach. Zależy to przede wszystkim od wilgotności i temperatury powietrza. Czas przeżywalności koronawirusa zależy też od rodzaju powierzchni.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie ECDC (ECDC Technical Report) na powierzchni miedzianej wirus może bytować do 4 godzin. Na kartonie może przeżyć do 24 godzin. Najdłużej, bo nawet do 72 godzin, utrzymuje się na powierzchniach plastikowych i ze stali nierdzewnej. Oczywiście z czasem ilość wirusa na powierzchni maleje.

Jak pozbyć się wirusa z powierzchni użytkowych?

W czasie pandemii, jak nigdy wcześniej, kluczowe znaczenie odgrywa czystość i higiena, szczególnie w miejscach użytku publicznego, takich jak np. obiekty handlowe, biura i miejsca pracy, powierzchnie magazynowe czy osiedla mieszkalne. W obecnych okolicznościach nasza firma sprzątająca szczególną uwagę zwraca na kwestie związane z dezynfekcją, szczególnie tych powierzchni, z którymi ludzie mają najczęstszy kontakt, a więc m.in. klamek, poręczy, przycisków wind, stolików itp.

W standardowych warunkach domowych wirusa z powierzchni użytkowych i przedmiotów najlepiej usuwać z zastosowaniem preparatów zawierających minimum 60% alkoholu i odkażając je przynajmniej przez 1 minutę. W ramach profesjonalnych usług sprzątających korzystamy z profesjonalnego sprzętu oraz certyfikowanych środków bakteriobójczych, które pozwalają nam bardzo sprawnie i dokładnie zdezynfekować nawet bardzo duże powierzchnie.